Το εργαστήριο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ" θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω μέρες :

Δευτέρα 6/2/23 ώρα 13.00-16.00

Τετάρτη 15/2/23 ώρα 13.00-16.00

Πέμπτη 16/2/23 ώρα 13.00-16.00

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, να προσέλθουν στο εργαστήριο Γ103 τις μέρες και ώρες που αναγράφονται.

Εκ του εργαστηρίου