Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αναστέλλεται η λειτουργία του

Πανεπιστημίου την Τρίτη 7/2/2023.