Λόγω κακοκαιρίας τα εργαστήρια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ διαμορφώνονται ως εξής:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

Τετάρτη 15/2/23 10.00-13.00

Πέμπτη 16/2/23 10.00-13.00

Παρασκευή 17/2/23 10.00-13.00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

Τετάρτη 15/2/23 13.00-16.00

Πέμπτη 16/2/23 13.00-16.00

Παρασκευή 17/2/23 13.00-16.00

Εκ του εργαστηρίου