Για να δείτε το πρακτικό συνεδρίασης για την Πρακτική Άσκηση και τον προσωρινό πίνακα πατήστε εδώ.

Για να δείτε το διαβιβαστικό του πρακτικού συνεδρίασης για την Πρακτική Άσκηση πατήστε εδώ.